-

Dine valg
luftkvalitet
Norsk - bokmål
 
luftkvalitet
Norsk - nynorsk
 
air quality
Engelsk
 
Kommentarer til termposten:
ICS 13.040

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE