-

Dine valg
kvalitetsegenskap
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
iboende egenskap (3.10.1) for et objekt (3.6.1) som angår et krav (3.6.4)
Merknad(er):
Oppslagsmerknad 1: Iboende betyr «som finnes i noe», spesielt som en permanent egenskap (3.10.1).


Oppslagsmerknad 2: En egenskap som er tildelt et objekt (for eksempel prisen på et objekt), er ikke en kvalitetsegenskap for objektet.
 
kvalitetseigenskap
Norsk - nynorsk
 
quality characteristic
Engelsk
Definisjon(er):
inherent characteristic (3.10.1) of an object (3.6.1) related to a requirement (3.6.4)
Merknad(er):
Note 1 to entry: Inherent means existing in something, especially as a permanent characteristic.


Note 2 to entry: A characteristic assigned to an object (e.g. the price of an object) is not a quality characteristic of that object.
 
caractéristique qualité
Fransk
Definisjon(er):
caractéristique (3.10.1) intrinsèque d’un objet (3.6.1) relative à une exigence (3.6.4)
Merknad(er):
Note 1 à l’article: «Intrinsèque» signifie présent dans quelque chose, notamment en tant que caractéristique permanente.


Note 2 à l’article: Une caractéristique attribuée à un objet (par exemple le prix d’un objet) n’est pas une caractéristique qualité de cet objet.
 
Qualitätsmerkmal
Tysk
Definisjon(er):
inhärentes Merkmal (3.10.1) eines Objekts (3.6.1), das sich auf eine Anforderung (3.6.4) bezieht
Merknad(er):
Anmerkung 1 zum Begriff: Inhärent bedeutet „einer Einheit innewohnend", insbesondere als ständiges Merkmal.


Anmerkung 2 zum Begriff: Ein einem Objekt zugeordnetes Merkmal (z. B. der Preis eines Objekts) stellt kein Qualitätsmerkmal dieses Objekts dar.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE