-

Dine valg
verifikasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt
Merknad(er):
Oppslagsmerknad 1: Det objektive beviset som er nødvendig for en verifikasjon, kan være resultatet av en inspeksjon (3.11.7) eller av andre former for bestemmelse (3.11.1), for eksempel å utføre alternative beregninger eller gjennomgå dokumenter (3.8.5).


Oppslagsmerknad 2: Aktivitetene som gjennomføres for verifikasjon, kalles enkelte ganger for en prosess (3.4.1) for kvalifikasjon.


Oppslagsmerknad 3: Termen «verifisert» brukes for å angi tilsvarende status.


[KILDE: NS-EN ISO 9000:2015, 3.8.12]


Oppslagsmerknad 1: Dette kan også kalles samsvarstesting.
 
verifikasjon
Norsk - nynorsk
 
verification
Engelsk
Definisjon(er):
confirmation, through provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled
Merknad(er):
Note 1 to entry: The objective evidence needed for a verification can be the result of an inspection (3.11.7) or of other forms of determination (3.11.1) such as performing alternative calculations or reviewing documents (3.8.5).


Note 2 to entry: The activities carried out for verification are sometimes called a qualification process (3.4.1).


Note 3 to entry: The word “verified” is used to designate the corresponding status.


[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.8.4]


Note 1 to entry: This could also be called compliance testing.
 
vérification
Fransk
Definisjon(er):
confirmation par des preuves objectives (3.8.3) que les exigences (3.6.4) spécifiées ont été satisfaites
Merknad(er):
Note 1 à l’article: Les preuves objectives requises pour la vérification peuvent être le résultat d’un contrôle (3.11.7) ou d’autres formes de détermination (3.11.1), telles que la réalisation de calculs ou la revue de documents (3.8.5).


Note 2 à l’article: Les activités réalisées pour la vérification sont parfois appelées processus (3.4.1) de qualification.


Note 3 à l’article: Le terme «vérifié» est utilisé pour désigner l’état correspondant.


[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.8.4]


Note 1 à l’article: Le terme « essai de conformité » pourrait également être employé pour désigner cette notion.
 
Verifizierung
Tysk
Definisjon(er):
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises (3.8.3), dass festgelegte Anforderungen (3.6.4) erfüllt worden sind
Merknad(er):
Anmerkung 1 zum Begriff: Der für eine Verifizierung erforderliche objektive Nachweis kann das Ergebnis einer Prüfung (3.11.7) oder anderer Formen der Bestimmung (3.11.1) sein, z. B. Durchführen alternativer Berechnungen oder Überprüfen von Dokumenten (3.8.5).


Anmerkung 2 zum Begriff: Die für die Verifizierung ausgeführten Tätigkeiten werden manchmal als Qualifizierungs-prozess (3.4.1) bezeichnet.


Anmerkung 3 zum Begriff: Die Benennung „verifiziert" wird zur Bezeichnung des entsprechenden Status verwendet.


[ISO 9000:2005, 3.8.4]


Anmerkung 1 zum Begriff: Verifizierung kann auch als Einhaltungsprüfung bezeichnet werden.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE