-

Dine valg
jordreaksjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
karakteriserende egenskap når det gjelder syre-/basebalansen i jord, som skal bestemmes ved hjelp av konsentrasjonen av hydrogenioner i et jordekstrakt tatt under definerte betingelser
Merknad(er):
MERKNAD pH-verdien er definert som den negative 10- logaritmen til konsentrasjonen av hydrogenioner og uttrykkes i mol per liter i vandig løsning.
 
jordreaksjon
Norsk - nynorsk
 
soil reaction
Engelsk
Definisjon(er):
characterizing property of the acid base state of soils, which is determined through hydrogen ion concentration of a soil extraction performed under defined conditions
Merknad(er):
Note 1 to entry: The pH value is stated as negative 10-logarithm of the concentration of hydrogen ions and expressed in moles/l in aqueous solution.
 
réaction du sol
Fransk
Definisjon(er):
propriété caractérisant l'état acido-basique des sols, déterminée par l’intermédiaire de la concentration en ions hydrogène d'une solution d'extraction réalisée dans des conditions définies
Merknad(er):
Note 1 à l’article: La valeur du pH correspond au cologarithme décimal de la concentration en ions hydrogène d'une solution aqueuse, exprimée en moles par litre.
 
Bodenreaktion
Tysk
Definisjon(er):
Säure-Base-Zustand charakterisierende Eigen-schaft von Böden, die durch die Wasserstoff-ionenkonzentration eines unter definierten Bedin-gungen auftretenden Bodenextraktes bestimmt wird
Merknad(er):
Anmerkung 1 zum Begriff: Der pH-Wert wird ange-geben als negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration in mol/l wässriger Lösung.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE