-

Dine valg
standardjord
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
feltinnsamlet jord hvor hovedegenskapene (for eksempel Ph, tekstur, innhold av organisk materiale) ligger innenfor et kjent område
 
standardjord
Norsk - nynorsk
 
standard soil
Engelsk
Definisjon(er):
field-collected soil or manufactured soil whose main properties (e.g. pH, texture, organic matter content) are within a known range
Merknad(er):
EXAMPLE Euro-soils, artificial soil, LUFA standard soil.


Note 1 to entry: The properties of standards soils might differ from the test soil.
 
sol standard
Fransk
Definisjon(er):
sol prélevé sur le terrain ou sol artificiel dont les principales propriétés (par exemple pH, texture, teneur en matières organiques) se situent dans une gamme connue
Merknad(er):
EXEMPLE Euro-soils, sol artificiel, sol standard LUFA.


Note 1 à l’article: II peut arriver que les propriétés des sols standards diffèrent de celles du sol soumis à essai.
 
Standardboden
Tysk
Definisjon(er):
im Feld entnommener Boden oder hergestellter Boden, dessen wesentliche Eigenschaften (z. B. pH, Bodenart, Gehalt an organischer Substanz) innerhalb eines bekannten Bereiches liegen
Merknad(er):
BEISPIEL Euro-Böden, künstlicher Boden, LUFA-Standardboden.


Anmerkung 1 zum Begriff: Die Eigenschaften von Standardböden können sich von denen des Prüfbodens unterscheiden.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE