-

Dine valg
horisonter like under overflaten og dype (jord)horisonter
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
naturlig jordmateriale under overflatejorda og over det intakte opphavsmaterialet
Merknad(er):
MERKNAD Alt eller mye av den opprinnelige bergstrukturen er vanligvis borte grunnet pedogene (jordmorfologiske) prosesser.
 
horisontar like under overflata og djupe (jord)horisontar
Norsk - nynorsk
 
subsurface and deep (soil) horizons
Engelsk
Definisjon(er):
natural soil material below the topsoil and overlying the unweathered parent material
Merknad(er):
NOTE All or much of the original rock structure has usually been obliterated by pedogenic processes.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE