-

Dine valg
opphavsrett
Norsk - bokmål
 
opphavsrett
Norsk - nynorsk
 
copyright
Engelsk
 
Kommentarer til termposten:
ICS 03.140.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE