-

Dine valg
prillet gjødsel
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
produkt framstilt ved størkning av små dråper av smeltet gjødsel i et flytende kjølemedium
 
prilla gjødsel
Norsk - nynorsk
 
prilled fertilizer
Engelsk
Definisjon(er):
product obtained by solidification of droplets of molten fertilizer in a fluid cooling medium
 
engrais prillé
Fransk
Definisjon(er):
produit obtenu par solidification de gouttes individuelles d’engrais fondu dans un milieu de refroidissement fluide (perlage)
 
geprilltes Düngemittel
Tysk
Definisjon(er):
Produkt, welches durch Verfestigung von Tropfen eines geschmolzenen Düngemittels in einem flüssigen Kühlmedium erhalten wird.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE