-

Dine valg
prøvingsparametre
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
parametre som må være fastlagt for å oppnå prøvingsresultatet
 
prøvingsparametrar
Norsk - nynorsk
 
test parameters
Engelsk
Definisjon(er):
parameters which have to be defined to achieve the test result
 
Prüfparameter
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE