-

Dine valg
luftlydisolasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
en konstruksjons evne til å isolere mot luftlydoverføring i bygninger, som i denne standarden angis med målestørrelsen veid feltmålt lydreduksjonstall, R'w
Merknad(er):
1 R'w angis i desibel (dB). 2 Definisjon på veid feltmålt lydreduksjonstall, R'w, finnes i NS-EN ISO 717-1. Tallet bestemmes ved at man måler forskjellen i lydtrykknivå i 1/3-oktavbånd (på stedet) mellom de aktuelle rommene, forskjellene i 1/3-oktavbånd veies etter referansemetoden i standarden, og ett-tallsverdi for lydisolasjonen bestemmes. Jo større forskjellen er i lydtrykknivåer, og dermed ett-tallsverdien, desto bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot luftlyd.
 
luftlydisolasjon
Norsk - nynorsk
 
airborne sound insulation
Engelsk
Definisjon(er):
ability of a construction to insulate against airborne sound transmission in buildings. In this standard, it is given as a weighted apparent sound reduction index, R'w, and is expressed in decibels (dB)
Merknad(er):
Weighted apparent sound reduction index is defined in NS-EN ISO 717-1. The value is determined by measuring the difference in sound pressure level in 1/3 octave bands (in situ) between the rooms i question, the differences in 1/3 octave bands are weighted using the reference method in this standard, and a single-number rating is determined for the sound insulation. The larger difference in sound pressure levels and thus the single-number rating, the better the ability of the construction to insulate against airborne sound.
 
Kommentarer til termposten:
Engelsk term og definisjon fra NS 8175:2005. Symbolene er ikke skrevet korrekt av tekniske årsaker.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE