-

Dine valg
tverrsprekk
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
separasjon av trefibrer på tvers av fiberretningen. Slike brudd kan skyldes indre spenninger som følge av ujevn lengdekrymping, fibrer som er stuket pga. trykk eller andre ytre krefter
 
tverrsprekk
Norsk - nynorsk
 
Engelsk
Definisjon(er):
separation of wood fibres across the grain. Such breaks may be due to internal strains resulting from unequal longitudinal shrinkage, fibres being crinkled by compression or other external forces
 
fentes latérales
Fransk
 
Kommentarer til termposten:
Kalt *sidesprekk i NS-EN 844-8 med annen definisjon.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE