-

Dine valg
ledevoll
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
fylling eller løsmassevoll som skal lede flomvann og ismasser i bestemte retninger og hindre overstrømming av bakenforliggende områder og redusere avleirings- og erosjonsskader, se også flomverk
Merknad(er):
En ledevoll skal ikke nødvendigvis hindre oversvømmelser.
 
leievoll
Norsk - nynorsk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE