-

Dine valg
grunnleggende spesifikasjon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
kombinasjon av ytelsesbaserte krav sammen med begrensede krav til sammensetning og delmaterialer, med større grad av frihet enn for en empirisk spesifikasjon
Merknad(er):
I praksis vil noen egenskaper være ytelsesrelaterte.
 
grunnleggjande spesifikasjon
Norsk - nynorsk
 
fundamental specification
Engelsk
Definisjon(er):
combination of performance-based requirements together with limited requirements for composition and constituent materials, with more degrees of freedom than for an empirical specification
Merknad(er):
In practice some characteristics will be performance-related.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE