-

Dine valg




termekserpering
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
del av terminologiarbeid som innebærer at man søker gjennom et korpus og trekker ut relevante terminologiske data




Synonym(er):
ekserpering




 
termekserpering
Norsk - nynorsk
Definisjon(er):
del av terminologiarbeid som inneber at ein søkjer gjennom eit korpus og dreg ut relevante terminologiske data




Synonym(er):
ekserpering




 
term excerption
Engelsk
Definisjon(er):
part of terminology work (3.6.1) which involves extracting terminological data (3.8.1) by searching through a corpus (3.6.9)




Merknad(er):
NOTE Term excerption involves identifying concepts (3.2.1) and their designations (3.4.1) and noting any relevant information about a concept such as definitions (3.3.1), contexts (3.6.10) and usage labels.




 
dépouillement terminologique
Fransk
Definisjon(er):
partie du travail terminologique (3.6.1) impliquant l’extraction de données terminologiques (3.8.1) à partir de l'examen d'un corpus (3.6.9)




Merknad(er):
NOTE Le dépouillement terminologique comprend l'identification des concepts (3.2.1) et leurs désignations (3.4.1) ainsi que l'identification d'autres informations pertinentes relatives aux concepts, par exemple les définitions (3.3.1), les contextes (3.6.10), les indicatifs d'usage.




 

-




Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE