-

Dine valg
akselerator
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
innretning som hurtig registrerer fall i lufttrykk eller inertgasstrykk og akselererer åpning av en tørr alarmventil eller en alternerende alarmventil i tørr modus ved utløsning av sprinkler
 
akselerator
Norsk - nynorsk
 
accelerator
Engelsk
Definisjon(er):
device that reduces the delay in operation of a dry alarm valve, or composite alarm valve in dry mode, by early detection of the drop in air or inert gas pressure on sprinkler operation
 
accélérateur
Fransk
Definisjon(er):
dispositif qui réduit le délai de fonctionnement d'un clapet d'alarme sous air ou d'un clapet d'alarme mixte en mode sous air, par la détection précoce de la chute de pression d'air ou de gaz inerte lors du déclenchement des sprinkleurs
 
Schnellöffner
Tysk
Definisjon(er):
Einrichtung, welche die Verzögerung des Ansprechens eines Trockenalarmventils bzw. eines Nass-Trocken-Alarmventils in der Stellung als Trockenanlage durch frühes Erkennen eines Luft- bzw. Inertgasdruckabfalls beim Öffnen von Sprinklern verringert
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE