-

Dine valg
kontraktssum
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
det opprinnelige avtalte vederlaget for TUEs oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, inkludert merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslaget over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser eller etter regning
 
kontraktssum
Norsk - nynorsk
 
contract sum
Engelsk
Definisjon(er):
the originally agreed payment for the DBSC’s fulfilment of its contractual obligations, including value added tax. The contract sum shall also include the originally agreed estimate of payments for outputs which are to be calculated on the basis of unit rates or as daywork
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE