-

Dine valg
forbindelsesleder
Norsk - bokmål
 
sambindingsleiar
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
sambandsleiar
 
bonding conductor
Engelsk
 
conducteur de raccordement
Fransk
 
Verbindungsleiter
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE