-

Dine valg
elektrosensitivt beskyttelsesutstyr
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
ikke-mekanisk aktivert sammensetning av innretninger og/eller komponenter som sammen gir beskyttelse ved utløsning eller tilstedeværelsesregistrering, og som minst består av: – en følerfunksjon; – en kontroll/-overvåkingsfunksjon; – én eller flere utgangssignalbrytere.
Forkortelse(r):
Merknad(er):
Begrepsmerknad 1: Eksempler er overvåkingsutstyr med lysstråle, som er kapasitivt, aktivt infrarødt, med ultralyd og bildeovervåking.


[KILDE: NS-EN 12978:2003+A1:2009, 3.1 modifisert]
 
elektrosensitivt verneutstyr
Norsk - nynorsk
 
electro-sensitive protective equipment
Engelsk
Definisjon(er):
non-mechanically actuated assembly of devices and/or components working together for protective tripping or presence-sensing purposes comprising as a minimum: — a sensing function; — a control / monitoring function; — one or more output signal switching device(s).
Forkortelse(r):
Merknad(er):
Note 1 to entry: Examples are light beam, capacitive, active infrared, ultra-sonic and image monitoring equipment.


[SOURCE: EN 12978:2003+A1:2009, 3.1 modified]
 
équipement de protection électrosensible
Fransk
Definisjon(er):
assemblage de dispositifs et/ou de composants fonctionnant ensemble, actionnés non mécaniquement pour déclencher une protection ou détecter une présence et comprenant au minimum : - Une fonction de détection ; - Une fonction de commande/surveillance ; - Un ou plusieurs interrupteurs de sortie.
Forkortelse(r):
Merknad(er):
NOTE 1 à l’article : Exemples : Cellules photo éectriques, appareils capacitifs, appareils actifs àinfrarouges ou àultrasons et appareils de surveillance d’image.


[SOURCE : EN 12978 :2003+A1 :2009, 3.1 modifié]
 
berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
Tysk
Definisjon(er):
nicht mechanisch betätigte Einheit von Einrichtungen und/oder Bauteilen, die zum Zweck der Erkennung einer Annäherung oder Anwesenheit zusammenwirken und mindestens Folgendes beinhalten: — eine Erkennungsfunktion; — eine Steuerungs-/Überwachungsfunktion; — eine oder mehrere Ausgangssignal-Schalteinrichtung(en);
Forkortelse(r):
Merknad(er):
ANMERKUNG 1 Beispiele sind Lichtschranken, kapazitive, Aktiv-Infrarot-, Ultraschall- und Kamerasysteme.


[QUELLE: EN 12978:2003+A1:2009, 3.1, modifiziert]
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE