-

Dine valg
nomenklatur
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
terminologi som er ordnet i samsvar med forhåndsdefinerte navngivingsregler
Merknad(er):
Detaljerte nomenklaturer blir utarbeidet for ulike felt, blant annet biologi, medisin, fysikk og kjemi.
 
nomenklatur
Norsk - nynorsk
 
nomenclature
Engelsk
Definisjon(er):
terminology structured according to pre-established naming rules
Merknad(er):
Nomenclatures are elaborated for various fields, such as biology, medicine, physics and chemistry
 
nomenclature
Fransk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE