-

Dine valg
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
produkter som ikke omfatter tjenester
Merknad(er):
I NS-EN ISO 9000 er "produkt" definert som "resultat fra en prosess" som omfatter fire generiske produktkategorier [tjenester (for eksempel transport), programvare (for eksempel dataprogram, ordbok), maskinvare (for eksempel mekanisk del i en motor) og prosessframstilte materialer (for eksempel smøremiddel)], og som angir at produktkategorien som brukes, er basert på det dominerende elementet. En tjeneste kan derfor omfatte levering av programvare, maskinvare og prosessframstilte materialer. I denne guiden gis en egen definisjon av "varer".
 
Norsk - nynorsk
 
Engelsk
Definisjon(er):
products excluding services
Merknad(er):
In ISO 9000, “product” is defined as the “result of a process” that encompasses four generic product categories [services (e.g. transport), software (e.g. computer program, dictionary), hardware (e.g. engine mechanical part) and processed materials (e.g. lubricant)] and that indicates that the product category used is based on the dominant element. A service can therefore include the delivery of software, hardware and processed materials. For the purposes of this Guide, a separate definition of “goods” is given here.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE