-

Dine valg
styringssystem for arbeidsmiljø
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
den delen av en organisasjons styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens arbeidsmiljøpolitikk og styre dens arbeidsmiljørisiko
Merknad(er):
1 Et styringssystem er et sett av samvirkende elementer brukt til å fastsette politikk og mål og til å oppnå disse målene. 2 Et styringssystem omfatter organisasjonsstruktur, planlegging (medregnet bl.a. risikovurdering og fastsettelse av mål), ansvar, praksis, prosedyrer, prosesser og ressurser. 3 Tilpasset fra NS-EN ISO 14001:2004, 3.8.
 
styringssystem for arbeidsmiljø
Norsk - nynorsk
 
OH&S management system
Engelsk
Definisjon(er):
part of an organization’s management system used to develop and implement its OH&S policy and manage its OH&S risks
Synonym(er):
occupational health and safety management system
Merknad(er):
1 A management system is a set of interrelated elements used to establish policy and objectives and to achieve those objectives. 2 A management system includes organizational structure, planning activities (including, for example, risk assessment and the setting of objectives), responsibilities, practices, procedures, processes and resources. 3 Adapted from ISO 14001:2004, 3.8.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE