-

Dine valg
arbeidsplass
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
alle fysiske steder der arbeidsrelatert aktivitet utføres for eller på vegne av organisasjonen
Merknad(er):
Ved vurdering av hva som utgjør en arbeidsplass, bør organisasjonen ta hensyn til hvordan helse og sikkerhet til personale som f.eks. er bortreist eller underveis (f.eks. med bil, fly, båt eller tog), som arbeider i lokalene til en oppdragsgiver eller kunde, eller har hjemmekontor påvirkes.
 
arbeidsplass
Norsk - nynorsk
 
workplace
Engelsk
Definisjon(er):
any physical location in which work related activities are performed under the control of the organization
Merknad(er):
When giving consideration to what constitutes a workplace, the organization should take into account the OH&S effects on personnel who are, for example, travelling or in transit (e.g. driving, flying, on boats or trains), working at the premises of a client or customer, or working at home.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE