-

Dine valg
ventilasjonseffektivitet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
forhold mellom forurensningskonsentrasjonen i tilluften, avtrekksluften og inneluften i pustesonen (i oppholdssonen). Den defineres av: (1)
Merknad(er):
Ventilasjonens effektivitet avhenger av luftfordelingen, samt plassering, type og kildene av luftforurensning i rommet. Den kan derfor ha ulike verdier for ulike forurensende stoffer. Hvis tilluften og forurensningsstoffene er fullstendig omblandet, er ventilasjonseffektiviteten lik 1. 2 Ytterligere informasjon om ventilasjonens effektivitet finnes i tillegg E og i CR 1752. 3 På engelsk brukes ofte "contaminant removal effectiveness" (effektivitet i fjerning av forurensende stoffer) om samme begrep.
 
ventilasjonseffektivitet
Norsk - nynorsk
 
ventilation effectivenes
Engelsk
Definisjon(er):
relation between the pollution concentrations in the supply air, the extract air and the indoor air in the breathing zone (within the occupied zone). It is defined as (1)
Merknad(er):
1 The ventilation effectiveness depends on the air distribution and the kind and location of the air pollution sources in the space. It may therefore have different values for different pollutants. If there is complete mixing of air and pollutants, the ventilation effectiveness is one. 2 Further information on ventilation effectiveness is given in Annex E and CR 1752. 3 Another term frequently used for the same concept is “contaminant removal effectiveness”.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE