-

Dine valg
opprinnelig prøvingsspenning
Norsk - bokmål
 
opphavleg prøvingsspenning
Norsk - nynorsk
 
basic test stress
Engelsk
 
contrainte d'essai initiale
Fransk
 
untere Prüfspannung
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE