-

Dine valg
byggverk
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid
Merknad(er):
MERKNAD Typiske byggverk er boligbygg, næringsbygg, broer, tunneler og bergrom, havneanlegg, forsvarsanlegg, demninger og tilsvarende.


[Kilde: NS-EN 1990:2002+NA:2008, definisjon 1.5.1.1 [7]]
 
byggverk
Norsk - nynorsk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE