-

Dine valg
dimensjonerende fasthet
Norsk - bokmål
 
dimensjonerande fastleik
Norsk - nynorsk
 
design strength
Engelsk
 
Kommentarer til termposten:
Engelsk versjon fra 1992-versjonen

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE