-

Dine valg
grensekurver
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
kurver i området med karakteristiske kurver som fremstiller mønsteret for grensevarmestrømtetthet, avhengig av varmemediumovertemperatur og gulvbelegg
 
grensekurver
Norsk - nynorsk
 
limit curves
Engelsk
Definisjon(er):
curves in the field of characteristic curves showing the pattern of the limit heat flow density depending on the heating medium excess temperature and the floor covering
 
courbe limite
Fransk
 
Grenzkurve
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE