-

Dine valg
sammensatt prøve
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
to eller flere prøver eller delprøver (enten enkeltvis eller kontinuerlig) som blandes sammen i egnede, kjente forhold for å finne gjennomsnittsverdien for en ønsket egenskap
 
samansett prøve
Norsk - nynorsk
 
composite sample
Engelsk
Definisjon(er):
two or more samples or subsamples (either discretely or continuously) mixed together in appropriate known proportions from which the average result of a desired characteristic may be obtained
 
échantillon moyen
Fransk
 
Mischprobe
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Erstattet av 2007-versjon, ikke oversatt.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE