-

Dine valg
kryss-spektraltetthet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
størrelse av frekvensdomeneforholdet mellom de to signalene
Synonym(er):
kryss-spektrum
 
kryss-spektraltettleik
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
kryss-spektrum
 
cross spectral density
Engelsk
Definisjon(er):
magnitude of the frequency domain relationship between the two signals
Synonym(er):
cross-spectrum
 
densité spectrale croisée
Fransk
Synonym(er):
spectre croisé
 
Kommentarer til termposten:
LHA 2012-03-01: Nynorsk og fransk term og synonymer er hentet fra NS-ISO 2041:1990.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE