-

Dine valg
klimasyklus
Norsk - bokmål
 
klimasyklus
Norsk - nynorsk
 
cyclic climate
Engelsk
 
climat cyclique
Fransk
 
Klimazyklus
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE