-

Dine valg
leveringsbetingelser
Norsk - bokmål
 
leveringsvilkår
Norsk - nynorsk
 
delivery conditions
Engelsk
 
état de livraison
Fransk
 
Anlieferungszustand
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE