-

Dine valg
frekvensavhengig verdi
Norsk - bokmål
 
frekvensavhengig verdi
Norsk - nynorsk
 
frequency-dependent value
Engelsk
 
frequenzabhängiger Wert
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE