-

Dine valg
varmebestandighet
Norsk - bokmål
 
varmemotstand
Norsk - nynorsk
 
effect of heating
Engelsk
 
effet de la chaleur
Fransk
 
Verhalten nach Warmbehandlung
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Tysk og fransk term er fra 1997-versjonen.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE