-

Dine valg
personekvivalent
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
omregningsverdi avledet ved sammenligning av spillvann fra handel eller industri med spillvann fra husholdninger, bestemt som daglig mengde spillvann eller forurensende stoffer i spillvannet
Forkortelse(r):
Merknad(er):
Denne definisjonen av personekvivalent er den samme som i direktivet om avløpsvann fra byområder (91/271/EØF). Andre definisjoner av personekvivalent kan brukes, og disse en angitt nedenfor.
 
personekvivalent
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
population equivalent
Engelsk
Definisjon(er):
conversion value derived from the comparison of trade wastewater or industrial wastewater with domestic wastewater as determined from the daily quantity of wastewater or sewage substances
Forkortelse(r):
Merknad(er):
This is a definition of population equivalent defined in the urban wastewater directive EEC. Alternative means of defining population equivalents can be used and these are given below.
 
équivalent-habitant
Fransk
Forkortelse(r):
 
Einwohnergleichwert
Tysk
Forkortelse(r):
 
Kommentarer til termposten:
Erstattet av 2007-versjon, ikke oversatt.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE