-

Dine valg
nedre temperaturgrense
Norsk - bokmål
 
nedre temperaturgrense
Norsk - nynorsk
 
lower temperature limit
Engelsk
 
température de limite d'utilisation inférieure
Fransk
 
untere Temperatur-Einsatzgrenze
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE