-

Dine valg
overflatelineært system
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
tildekking som hovedsakelig består av en geomembran, av lokalitet med alvorlig grunnforurensning
Merknad(er):
MERKNAD Andre geosyntetiske stoffer og naturlige materialer som sand eller jord kan benyttes for å komplettere tildekkingssystemet.
 
overflatelineært system
Norsk - nynorsk
 
surface linear system
Engelsk
Definisjon(er):
cover to hazardous site composed primarily of a geomembrane
Merknad(er):
NOTE Other geosynthetics and natural materials such as sand or soil may be used to complete the cover system.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE