-

Dine valg
kritisk verdi
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
verdi som er ekvivalent med den høyeste biologiske referanseverdien (i gram per kvadratmeter eller kilogram per kubikkmeter) som er oppnådd fra alle de biologiske prøvingene som er utført etter denne delen av NS-EN 599 for en gitt risikoklasse. Det er den minste mengden av produktet som kreves for at det skal være effektivt for risikoklassen i samsvar med prøvingene som er utført
 
kritisk verdi
Norsk - nynorsk
 
critical value
Engelsk
Definisjon(er):
value equivalent to the highest b.r.v. (in grams per square metre or kilograms per cubic metre) obtained from all the biological tests carried out in accordance with this Part of EN 599 for any given hazard class. It is the minimum amount of the product required for effectiveness for that hazard class according to the tests carried out
 
valeur critique
Fransk
 
Mindestmenge
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE