-

Dine valg
rektilineær transduser
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
transduser som er utviklet for å være følsom for noen egenskaper til en translasjonell bevegelse
Synonym(er):
translasjonstransduser
Merknad(er):
Modifikatoren “rektilineær” brukes bare når det er nødvendig å skille mellom denne typen transduser og transdusere som er følsomme for rotasjonsbevegelser.
 
rektilineær transdusar
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
translasjonstransdusar
 
rectilinear transducer
Engelsk
Definisjon(er):
transducer designed to be sensitive to some characteristics of a translational motion
Merknad(er):
The modifier “rectilinear” is used only when it is necessary to distinguish this type of transducer from those sensitive to rotational motions.
 
transducteur de translation rectiligne
Fransk
 
Kommentarer til termposten:
LHA 2012-03-01: Nynorsk og fransk term og synonymer er hentet fra NS-ISO 2041:1990.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE