-

Dine valg
drivenhet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
motordrevet mekanisme, medregnet styresystem for å bevege, posisjonere og holde portbladet
Merknad(er):
Begrepsmerknad 1: Drivenheter omfatter styreinnretninger som beveger portbladet, bortsett fra systemer for beskyttelse mot fastklemming.


[KILDE: NS-EN 12433-2:1999, 6.1]
 
driveining
Norsk - nynorsk
 
drive unit
Engelsk
Definisjon(er):
power operated mechanism, including controls, for moving, positioning and retaining the door leaf
Merknad(er):
Note 1 to entry: Drive units include controls to move the door leaf, except entrapment protection systems.


[SOURCE: EN 12433-2:1999, 6.1]
 
manœuvre d'entraînement
Fransk
Definisjon(er):
motorisation avec commande pour la mise en mouvement, le positionnement et le maintien du tablier de porte
Merknad(er):
Note 1 à l’article : Les manœuvres d’entraîement comprennent les commandes de délacement du tablier, àl’exception des systèes de protection contre l’emprisonnement.


[SOURCE : EN 12433-2 :1999, définition 6.1]
 
Antriebseinheit
Tysk
Definisjon(er):
kraftbetätigter Mechanismus einschließlich der Steuerung, zur Bewegung, Positionierung und zum Halten des Torflügels
Merknad(er):
Anmerkung 1 zum Begriff: Antriebseinheiten schließen Steuerungen ein, die den Torflügel bewegen, mit Ausnahme von Einklemmschutzsystemen.


[QUELLE: EN 12433-2:1999, 6.1]
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE