-

Dine valg
samling for korttidslån
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
utlånssamling av lærebøker eller læreboklignende grunnleggende publikasjoner, vanligvis i flere eksemplarer, til bruk av studenter i en begrenset tidsperiode
 
samling for korttidslån
Norsk - nynorsk
 
short loan collection
Engelsk
Definisjon(er):
loan collection of textbooks or textbook-like basic publications, usually in multiple copies, for use of students for a limited period of time
 
collection de prêt à courte terme
Fransk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE