-

Dine valg
septisk avløpsvann
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
avløpsvann som har vært utsatt for anaerobe betingelser som vanligvis danner hydrogensulfid
Merknad(er):
For stikklednings- og hovedledningssystemer i NS-EN 752-1:1996 er septisk avløpsvann definert som ”3.38 septisk avløpsvann: Anaerobt avløpsvann som inneholder sulfider.”
 
septisk avløpsvatn
Norsk - nynorsk
 
septic sewage
Engelsk
Definisjon(er):
wastewater which has undergone anaerobic action which usually produces hydrogen sulphide
Synonym(er):
sewage, septic
Merknad(er):
For sewer systems EN 752-1:1996 defines septic sewage as "3.38 septic sewage: Anaerobic sewage containing sulphides."
 
eau usée septique
Fransk
 
angefaultes Abwasser
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Erstattet av 2007-versjon, ikke oversatt.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE