-

Dine valg
slambelastning
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
belastningen av forurensende stoffer som kommer inn i den biologiske rensingen, per masseenhet suspendert fast stoff eller flyktig suspendert fast stoff i blandingsvæsken. Det bør angis om slambelastningen bygger på den totale massen av suspendert fast stoff eller av flyktig suspendert fast stoff
 
slambelasting
Norsk - nynorsk
 
sludge loading
Engelsk
Definisjon(er):
load of pollutants entering the biological treatment per unit mass of mixed liquor suspended solids or mixed liquor volatile suspended solids. It should be indicated whether the basis is total or volatile suspended solids
Forkortelse(r):
 
charge massique
Fransk
Forkortelse(r):
 
Schlammbelastung
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Erstattet av 2007-versjon, ikke oversatt.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE