-

Dine valg
forenklet prøving
Norsk - bokmål
 
forenkla prøving
Norsk - nynorsk
 
simplified testing
Engelsk
 
essai simplifié
Fransk
 
vereinfachte Prüfung
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE