-

Dine valg
hydraulisk konduktivitet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
strømningshastigheten til det vannet som ved laminær strømning strømmer gjennom en tverrsnittsenhet av et porøst medium ved en hydraulisk gradientenhet og standard temperaturforhold, vanligvis 20 °C. Den absolutte permeabiliteten k er en egenskap ved materialet som måles i [m²]. Hydraulisk konduktivitet måles som proporsjonalitetskonstanten K mellom strømningshastigheten v og den hydrauliske gradienten i og måles i [m/s] (K = v/i): (formel)
 
hydraulisk konduktivitet
Norsk - nynorsk
 
coefficient of permeability
Engelsk
Definisjon(er):
the rate of discharge of water under conditions of laminar flow through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions, usually 20 °C. Intrinsic permeability, k, is a property of the material and measured in [m²]. Hydraulic conductivity is measured as the proportionality constant, K, between flow velocity, v, and hydraulic gradient, i and has units of [m/s]: (formel)
Synonym(er):
hydraulic conductivity
 
coefficient de perméabilité
Fransk
Synonym(er):
conductivité hydraulique
 
Durchlässigkeitsbeiwert
Tysk
Synonym(er):
hydraulische Leitfähigkeit
 
Kommentarer til termposten:
Se standard for formel i norsk og engelsk definisjon.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE