-

Dine valg
ICS/bruksområde: miljøforvaltning


vannkvalitet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Vannets innhold av ulike organiske og uorganiske komponenter, som for eksempel mineraler, næringssalter, metaller, POP og oksygen, og vannets innhold av organismer som bakterier, sopp, virus og alger.
 
vasskvalitet
Norsk - nynorsk
 
water quality
Engelsk
Definisjon(er):
A graded value of the components (organic and inorganic, chemical or physical) which comprise the nature of water. (Source: LANDY)
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE