-

Dine valg
tømmer
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
tre i form av stående eller felte trær, eller produktet av dem etter den første bearbeidingen
Merknad(er):
1 Omfatter ikke trebaserte plater og flis. 2 Den franske og tyske termen har også en annen betydning, se 1.1.
 
tømmer
Norsk - nynorsk
 
Engelsk
Definisjon(er):
wood in the form of standing or felled trees, or the product of these after conversion
Merknad(er):
1 Does not cover wood based panel products and wood chips. 2 The French and German terms are also used with another meaning, see 1.1
 
Fransk
 
Tysk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE