-

Dine valg
pel med massefortrengning
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
pel som er installert i grunnen uten sjakting eller fjerning av materiale fra grunnen, unntatt for å begrense heving, vibrasjon, fjerne hindringer eller lette nedtrengningen
 
pel med massefortrenging
Norsk - nynorsk
 
displacement pile
Engelsk
Definisjon(er):
pile which is installed in the ground without excavation or removal of material from the ground except for limiting heave, vibration, removal of obstructions or to assist penetration
 
pieu avec refoulement du sol
Fransk
 
Verdrängungspfahl
Tysk
 
Kommentarer til termposten:
Se også fortrengningspel NS-EN 1536.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE