-

Dine valg
energikartlegging
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
analyse av energieffektivitet (3.5.3), energianvendelse (3.5.4) og energiforbruk (3.5.2) basert på data og annen informasjon som fører til identifikasjon av SEU (3.5.6) og muligheter til forbedring av energiytelse (3.4.6)
 
energikartlegging
Norsk - nynorsk
 
energy review
Engelsk
Definisjon(er):
analysis of energy efficiency (3.5.3), energy use (3.5.4) and energy consumption (3.5.2) based on data and other information, leading to identification of SEUs (3.5.6) and opportunities for energy performance improvement (3.4.6)
 
revue énergétique
Fransk
Definisjon(er):
analyse de l'efficacité énergétique (3.5.3), des usages énergétiques (3.5.4) et de la consommation énergétique (3.5.2) basée sur des données et autres informations, conduisant à l'identification des usages énergétiques significatifs (3.5.6) et des opportunités d'amélioration de la performance énergétique (3.4.6)
 
energetische Bewertung
Tysk
Definisjon(er):
Analyse der Energieeffizienz (3.5.3), des Energieeinsatzes (3.5.4) und des Energieverbrauchs (3.5.2), basierend auf Daten und anderer Information, die zur Identifizierung von SEUs (3.5.6) und von Möglichkeiten zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung (3.4.6) führt
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE