-

Dine valg
brukbarhet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
egenskap ved produkter, byggverk og uteareal som sikrer at de kan nyttes til sitt forutsatte formål


egenskap ved IKT-relaterte produkter som sikrer at de kan nyttes til sitt forutsatte formål
Merknad(er):
[NS 11001-1]
 
bruksdugleik
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
brukbarheit
 
usability
Engelsk
Definisjon(er):
a property of products, building constructions and outdoor areas which ensures they can be used for their intended purpose
Merknad(er):
[NS 11001-1]
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE