-

Dine valg
indikatorer for miljøtilstand
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
indikatorer for miljøprestasjon som gir informasjon om den lokale, regionale, nasjonale eller globale miljøtilstanden
Forkortelse(r):
Merknad(er):
MERKNAD “Regional” kan henvise til en stat, en provins eller en gruppe av stater i et land, eller det kan henvise til en gruppe av land eller et kontinent, avhengig av målestokken for miljøtilstanden som organisasjonen velger å ta i betraktning.
 
indikatorar for miljøtilstand
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
environmental condition indicator
Engelsk
Definisjon(er):
environmental performance indicators that provide information about the local, regional, national or global condition of the environment
Forkortelse(r):
Merknad(er):
Note 1 to entry: “Regional” may refer to a state, a province, or a group of states within a country, or it may refer to a group of countries or a continent, depending on the scale of the condition of the environment that the organization chooses to consider.
 
indicateurs d’état environnemental
Fransk
Definisjon(er):
indicateurs de performance environnementale qui fournissent des informations sur le contexte local, régional, national ou mondial de l’environnement
Forkortelse(r):
Merknad(er):
Note 1 à l’article: Le terme « régional » peut faire référence à un état, une province ou un groupe d’états au sein d’un pays, ou encore à un groupe de pays ou à un continent, selon le niveau de l’état environnemental que l’organisation choisit de prendre en compte.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE